บรรเทา อาการต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้กรดไหลย้อน ถ่ายพยาธิตัวตืด ตัวแบน และตัวกลมทุกชนิด ยาธาตุจอมทอง ยาถ่ายพยาธิ จอมทอง ยาถ่าย 123

Showing all 5 results