ทุก 1 แชร์ มีค่า 1 บาท เพื่อน้องได้อิ่มท้อง

ห้างขายยาจอมทอง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแบ่งปัน ต่อเติมฝัน สร้างการเรียนรู้ เพราะเรามองเห็นความสำคัญของการศึกษาของเหล่า “เด็กดอย” ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อนาคตของชาติ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่อุปสรรคต่างๆ ไม่อาจขวางกั้น ด้วยสองเท้าก้าวเดินด้วยความมุ่งมั่น จนได้พบกับโอกาสที่ดีกว่า กับบ้านพิพัฒน์กนกพร บ้านที่ให้มากว่าที่อยู่อาศัย บ้านที่เป็นเหมือนสะพานส่งต่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสในการเติบโต อย่างมั่นคง เราช่วยกันเดินเคียงข้างไปด้วยกัน

“ห้างขายยาจอมทอง สนับสนุนให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ดีขึ้น”