OEM คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง โดย OEM ย่อมาจากคำว่า Original Equipment Manufacturer ซึ่งลักษณะของ OEM นั้นจะตอบสนองลูกค้าที่มีแบรนด์เป็นของตนเองแล้ว แต่ไม่มีเครื่องจักรหรือโรงงานเป็นของตัวเอง ฉะนั้น OEM จึงมีบทบาทเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งได้สินค้าออกมาพร้อมใช้งาน ขาดเพียงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ที่ลูกค้าต้องจัดหามาเอง ซึ่งถ้าคุณโชคดีเจอโรงงานรับผลิตสินค้าแบบครบวงจรแล้ว ทางโรงงานจะมีบริการจดแจ้งทะเบียน อย.ให้อีกด้วย

 

บริการผลิตยาแผนโบราณตามความต้องการของลูกค้า (OEM)

1.ลูกค้าแจ้งรายละเอียดความต้องการ

สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ผ่านทาง google form หรือไม่ก็ช่องทางการติดต่อกับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสูตร กลิ่น เนื้อสัมผัสและอื่นๆ ยิ่งรายละเอียดชัดเจน ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

 

2.เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

-เจ้าหน้าที่จัดทำใบเสนอราคาสูตรผลิตภัณฑ์(สูตรสำเร็จกับทางบริษัทฯ)ให้กับลูกค้า ราคา 35,000 บาท / สูตร

-สูตรที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าที่ร่วมพัฒนาสูตรกับทางบริษัทฯรายละเอียดราคาสูตรผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

3.ลูกค้าชำระเงิน 100% (ค่าพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์)

หลังจากได้รับใบเสนอราคา ลูกค้าต้องดำเนินการชำระเงินค่าพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และค่าดำเนินการ 100 %  ก่อนที่ทางบริษัทฯจะทำการพัฒนาสูตรในขั้นตอนต่อไป

 

4.เริ่มพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าที่แจ้งไว้หลังชำระเงินให้เรียบร้อย

 

5.บริษัทส่งตัวอย่างสูตรผลิตภัณฑ์

กรณี 1 : ลูกค้ายืนยันสูตร

เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างสูตรที่พัฒนาให้แล้ว หากตรงความต้องการ สามารถแจ้งยืนยันได้ทันที เพื่อดำเนินการในขั้นตอต่อไป

กรณี 2 : ลูกค้าต้องการปรับสูตร

เมื่อได้รับตัวอย่างสูตรที่เจ้าหน้าที่พัฒนาแล้ว แต่ยังไม่พอใจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดยทันที โดยลูกค้าสามารถปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง

 

6.ลูกค้าเลือกสูตรผลิตภัณฑ์

เมื่อลูกค้าได้สูตรผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้วทางบริษัทจะไม่ทำการแก้ไขหรือปรับสูตรผลิตภัณฑ์ให้แล้ว

และทางบริษัทฯจะดำเนินเรื่องการขึ้นทะเบียนสูตรผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป

 

7.ขึ้นทะเบียน&รับเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1.ยาแผนโบราณ ระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป

3.เครื่องดื่ม ระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างน้อย  3 เดือนขึ้นไป

โรงงานของทางบริษัทฯมีมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S เป็นมาตรฐานสากลที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐานการผลิตของทางบริษัทฯได้แน่นอน

 

8.ทำใบเสนอราคาผลิตผลิตภัณฑ์

หลังจากได้รับเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทำการทำใบเสนอราคาผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อทราบราคาและรายละเอียดต่างๆในการผลิตผลิตภัณฑ์

 

9.ลูกค้าชำระเงิน 50% (ค่าผลิตสูตรผลิตภัณฑ์)

หลังจากได้รับใบเสนอราคา ลูกค้าต้องดำเนินการชำระเงินค่าผลิตผลิตภัณฑ์และค่าดำเนินการ 50 %  ก่อนที่ทางบริษัทฯจะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป

 

10.เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์

หลังจากได้รับเงินค่าผลิตผลิตภัณฑ์และค่าดำเนินการ 50 %   บริษัทจะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ตกลงกันไว้ในทันที

 

11.ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% (ค่าผลิตสูตรผลิตภัณฑ์)

ลูกค้าชำระเงินค่าผลิตผลิตภัณฑ์และค่าดำเนินการ 50 %  ที่มัดจำส่วนที่เหลือไว้ในทันที หลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผลการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว

 

12.จัดส่งผลิตภัณฑ์

เมื่อดำเนินการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ทำการแจ้งไว้

 

แบบสอบถามความต้องการของลูกค้า (Customer Enquiry Form)